Een handels CRM systeem met de mogelijkheid tot het maken van verkoop- en inkooporder pakbonnen, cmr's en facturen gekoppeld aan de relatie. Omdat het hier om een handelsorganisatie gaat wordt elke order op een of meer plaatsen ingekocht. Vanaf de verkooporder kan men dan ook meerdere inkooporders aanmaken. De berekening van de prijzen geschiedt automatisch aan de hand van parameters die weer uit de database stammen. Gewicht wordt naar gelang de staalsamenstelling berekend. Gerealiseerd volledig in Ms Access en VBA