Basrijs, een wereldwijde producent van machines voor de landbouw met export naar Afrika, Amerika, Canada en oost-europa maakt gebruik van een door ons ontwikkeld systeem voor het maken van de offerte, order en factuur. Tevens is er een uitgebreide voorraad applicatie gekoppeld. Een POS systeem stelt Basrijs is staat om onderdelen via het magazijn af te halen goederen of te verzenden goederen af te handelen. Bijzonder zijn hier de voor- en nacalculaties van machines. Hier worden machines op bestelling aangemaakt die in detail afwijken van eerder gebouwde machines. Basrijs kan met deze module gebruik maken van een nacalculatie van een eerder gemaakte machine voor de voorcalculatie van andere machines. tevens is het mogelijk om de stuklijsten te "stapelen" waardoor snel complexe machines zijn te calculeren. In de calculatie is het mogelijk om wijzigingen in grondstof en arbeid automatisch te verrekenen. De journaalposten van de facturen en baliefacturen worden met de module Export naar Unit4 geëxporteerd. De technische tekeningen (Inventor) worden in de database opgeslagen en zijn op alle plaatsen opvraagbaar. Gerealiseerd met  Microsoft Access, Unit 4 en Microsoft Visual Basic.