Voor Abn Amro en Delta Lloyd verzekeringen is er een applicatie gemaakt die het naverrekenen team moest ondersteunen alle polissen na te rekenen. Dmv een brief en later email werden alle tussenpersonen en of verzekerden op de hoogte gesteld van de wijzigingen in de polis en werden de bedragen die moesten worden naverrekend aan de afdeling geraporteerd.
Hierbij werdt gebruik gemaakt van Excel en Word. de mail werdt in lotus notes verzonden de resultaten verwerkt in een Access Backend. De frontend is geschreven in Access 2003 met VBA ondersteuning. Eindverwerking gebeurde in GAPS
   Het statusoverzicht over de verzonden email berichten. De emails kunnen worden uitgebreid met excel tabellen en pdf bestanden. De polisnummers worden in een excel tabel in de brief toegevoegd.
Het verslag van de voortgang van het naverrekenen project. de basis voor de inzet van middelen en mensen. De basis voor de rapportage aan de directie.